Prowadzenie ksiąg handlowych

Najogólniej rzecz ujmując, głównym celem prowadzenia ksiąg handlowych, jest rejestrowanie wydarzeń finansowych, przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów. Efektem tych działań, jest uzyskanie przejrzystego obrazu działalności oraz finansów danej firmy. Głównymi składowymi księgi handlowej są: dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, inwentarz oraz zestawienie obrotów oraz sald księgi głównej i pomocniczej. Podpowiadamy, jakie są prawidłowe zasady prowadzenia ksiąg handlowych.

Bezbłędnie i  rzetelnie

Warto na samym początku zaznaczyć, że zapis księgowy jest doskonałym sposobem na przedstawienie dowodu w księgach rachunkowych. Mając to na uwadze, powinien być on prowadzony w sposób bezbłędny, rzetelny, sprawdzalny i aktualny. Należy przy tym powiedzieć, że  rzetelność uważana jest za stan, w którym księgi handlowe prowadzone są w sposób zgodny z rzeczywistością. Z kolei bezbłędność oznacza wprowadzenie kompletnych oraz poprawnych dowodów zakwalifikowanych do zaksięgowania w danym miesiącu.

Aktualne i sprawdzalne

Księgi handlowe klasyfikowane są jako sprawdzalne wtedy, kiedy sprawdzalna jest poprawność zawartych w nich wpisów, stanów oraz działania wykorzystywanych procedur obliczeniowych. Należy przy tym pamiętać, że udokumentowanie zapisów musi pozwolić na identyfikację dowodów oraz sposobu ich zapisu na wszystkich etapach przetwarzania danych. Konieczne jest również odpowiednie udokumentowanie zapisów – chronologiczne oraz systematyczne. Niecenione w tym przypadku bywają kryteria klasyfikacyjne, które pozwalają sporządzić jednostkę sprawozdań finansowych oraz deklarację podatkową.

Aktualność ksiąg rachunkowych?

Aktualność ksiąg rachunkowych to stan, w którym znajdujące się w nich informacje zezwalają na sporządzenie – w terminie – sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych.