Chociaż radca prawny zapewnia kompleksową pomoc prawną, świadcząc usługi zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych, wciąż stosunkowo niska jest świadomość specyfiki tego zawodu. Bardzo często radcy prawni utożsamiani są z adwokatami, chociaż w praktyce są to dwie dość odmienne profesje. W tym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu nieco bliżej.

Radca prawny - specyfika zawodu

W naszym kraju radca prawny zaliczany jest do zawodów zaufania publicznego. Zawód ten może uprawiać absolwent magisterskich studiów prawniczych, który ukończył trzyletnią aplikację radcowską prowadzoną przez okręgowe izby radców prawnych. Po zakończonej aplikacji należy przystąpić do pisemnego egzaminu państwowego, składającego się z kilku części. Aby jednak móc praktykować jako radca prawny, należy jeszcze dokonać wpisu na listę radców prawnych i złożyć ślubowanie.

Radca prawny przede wszystkim świadczy kompleksową pomoc prawnych, udzielając porad i konsultacji, przygotowując opinie i opracowując projekty aktów prawnych. Może również występować przed sądami i urzędami jako pełnomocnik swoich klientów. Jednocześnie nie może być obrońcą w postępowaniach karnych czy w postępowaniach w sprawie przestępstw skarbowych. Przedstawiciel tej profesji zobligowany jest do przestrzegania etyki zawodowej, obowiązuje go również tajemnica zawodowa.

Kiedy można skorzystać z pomocy radcy prawnego?

Radca prawny może zapewnić swoim klientom szeroki wachlarz usług prawnych. Doświadczeni przedstawiciele tej profesji zapewniają wsparcie w przypadku spraw dotyczących m.in. windykacji wierzytelności, pomocy prawnej przy zakładaniu spółek, doradztwo w kwestiach związanych z prawem cywilnym itp. Oprócz tego można liczyć na profesjonalną obsługę prawną firm, obejmującą doradztwo, opinie prawne, negocjacje czy analizę umów.

Usługi radców prawnych Kancelarii Księgowo-Prawnej ALESTA obejmują też fachowe wsparcie w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi i rozwoju, wskazując optymalne kierunki ekspansji dla firm działających w różnych branżach.