Przy pobieraniu renty lub wcześniejszej emerytury, i nie osiągnięci wieku emerytalnego, należy uważać przy uzyskiwaniu dodatkowych przychodów.  W przypadku przekroczenia określonego limitu dochodzi do odpowiedniego zmniejszenia emerytury lub renty albo nawet zawieszenia pobierania świadczenia. Przekroczenie kwoty 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zmniejszenie świadczenia, natomiast przekroczenie 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia skutkuje jego zawieszeniem. Wysokość limitów zmienia się co 3 miesiące. Od 1 września do 30 listopada 2020 r. emeryt i rencista mogą bezpiecznie dorabiać do kwoty 3517,20 zł. Jest to 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dla porównania w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. limit dorabiania wynosił 3732,10 zł. przy pobieraniu renty lub wcześniejszej emerytury i przy braku odpowiedniego wieku emerytalnego, należy uważać przy uzyskiwaniu dodatkowych przychodów. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby takie osoby podejmowały się prac zarobkowych,( wg Publikacji INFOR.PL)