Zakres pracy doradcy podatkowego można podzielić na dwa obszary. Ze względu na obszar, w którym działa, zaliczany jest on do grupy finansistów. Jednak nie mylą się również ci, uznający zawód doradcy podatkowego, jako prawniczy, ponieważ dokładna znajomość prawa i jego zagadnień jest kluczowym narzędziem, które doradca podatkowy wykorzystuje w trakcie swojej pracy.

Słowem wstępu

Należy zaznaczyć, że w obszarze działań doradcy podatkowego znajdują się wszystkie zagadnienia wchodzące w skład działalności podmiotów gospodarczych, które mają lub mogą mieć wpływ na powstawanie i realizowanie ich obowiązków podatkowych. W sposób pośredni, działania doradcy podatkowego ukierunkowane są na znaczną maksymalizację zysków przedsiębiorstwa. Nie będzie więc mylnym stwierdzenie, że zawód ten polega na zabezpieczeniu interesów klienta, jednak w zgodzie z aktualnie obowiązującym prawem i zasadami etycznymi.

Doradca podatkowy i doradca księgowy – różnice

Biorąc pod uwagę definicję zawodu, do najważniejszych zadań doradcy podatkowego zalicza się:

  • udzielanie inkasentom, podatnikom i płatnikom porad, wyjaśnień i opinii, dotyczących i obowiązków podatkowych;
  • wypełnianie deklaracji i zeznań podatkowych;
  • prowadzenie ksiąg podatkowych oraz ewidencji do celów podatkowych;
  • reprezentowanie klientów przez organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi;

Podany zakres jest poniekąd odpowiedzią na pytanie, czym różni się zawód doradcy podatkowego od księgowego. Najważniejszą różnicą jest oczywiście możliwość udzielania przez tego pierwszego porad i wyjaśnień w zakresie spraw podatkowych i celnych oraz sporządzania opinii. Kolejnym, istotnym aspektem, jest możliwość reprezentowania klientów w postępowaniach podatkowych przeprowadzanych przez organy skarbowe. Warto również zaznaczyć, że doradca może reprezentować interesy klienta przed Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.