Slide background

KANCELARIA KSIĘGOWO-PRAWNA

Księgowość dla Ciebie i Twojej firmy – profesjonalna obsługa księgowa

Wiemy, jak ważna dla przedsiębiorstw jest obsługa księgowa. Rozliczanie się bywa wyzwaniem dla wielu spółek. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ofertę, która zapewnia kompleksową opiekę dla wszystkich rodzajów spółek gospodarczych!

Nasi specjaliści służą pomocą w każdej dziedzinie związanej z księgowością oraz zapewniają profesjonalne doradztwo podatkowe. Powierz nam odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg handlowych, rozliczenia roczne czy też ewidencjonowanie – dobierzemy najlepsze z możliwych rozwiązania i przedstawimy Ci najkorzystniejsze rekomendacje.

Rozumiemy, że załatwianie spraw w ZUS lub Urzędzie Skarbowym często wymaga doświadczenia oraz poświęcenia znacznych ilości czasu. To właśnie dlatego zajmujemy się również reprezentacją podatnika przed organami administracji i w ramach usług regulujemy wszelkie kwestie w Twoim imieniu.

Reprezentujemy Twoje interesy.

 

Image


W programie optymilizacji kosztów administracyjnych obniżamy koszty o 50% przekonaj się 

Usługi kadrowo-płacowe – obsługa kadr i płac
Naturalnym uzupełnieniem usług kancelarii podatkowej i doradcy podatkowego jest obsługa kadr i płac. Usługi kadrowo-płacowe świadczymy zgodnie z potrzebami klienta, każdorazowo dopasowując ich zakres do Twoich potrzeb.
Kadry:
- prowadzenie akt osobowych pracowników
- sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
- wystawianie świadectw pracy oraz aneksów
- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
- prowadzenie ewidencji badań lekarskich i szkoleń BHP
- prowadzenie ewidencji urlopowych

Płace:
- naliczenie wynagrodzeń za pracę
- przygotowanie rachunków do umów cywilnoprawnych
- naliczanie wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy
- obliczanie należnego podatku od osób fizycznych
- obliczanie składek ubezpieczeniowych
- sporządzanie miesięcznych informacji o wysokości zaliczki na podatek
- sporządzanie rocznych informacji o dochodach i zaliczkach dla pracowników

ZUS:
- zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników w systemie ZUS
- przygotowanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
- przesyłanie elektroniczne dokumentów
- prowadzenie dokumentacji pracowniczej na potrzeby ZUS
- reprezentowanie lub asysta w trakcie kontroli


Usługi rachunkowe

Proponujemy szeroki zakres usług rachunkowych dla firm prowadzących działalność w oparciu o różne formy rozliczeń. Nasze biuro podatkowe oferuje kompleksową obsługę każdemu podmiotowi, począwszy od prowadzenia ewidencji księgowe, poprzez rozliczenia roczne, aż po reprezentację podatnika przed urzędami. Księgowa zajmuje się wszystkimi bieżącymi zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości, natomiast doradca podatkowy udziela wskazówek co do optymalizacji płaconych składek i wskazuje obszary, w których możliwe jest uzyskanie oszczędności. Ponadto w każdej firmie możemy przeprowadzić audyt księgowy mający na celu wskazanie nieprawidłowości w obrębie ksiąg rachunkowych i wskazanie metod ich naprawy. Szczegółowy zakres obsługi księgowej znajduje się poniżej.

Prowadzenie ksiąg handlowych:

- tworzenie planu kont Firmy
- tworzenie polityki rachunkowości
- sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
- dekretacja dokumentów
- uzgadnianie kont rozrachunkowych
- zestawienie obrotów i sald
- prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- sporządzanie deklaracji podatkowych
- sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych
- reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUSProwadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:

- sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
- księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- sporządzanie deklaracji podatkowych
- sporządzanie zeznania rocznego
- reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
Prowadzenie ewidencji ryczałtowej:

- sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
- zapis przychodów w ewidencji sprzedaży
- wyliczenie zobowiązania podatkowego
- prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- sporządzanie zeznania rocznego
- reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS

Pomoc dla firm z utrata płynności finansowej - w programie daj sobie szanse

INNE

Kompleksowa obsługa i doradztwo księgowe dla firm zajmujących się handlem zagranicznym lub z zagranicznym kapitałem budujących oddziały w Polsce.
W naszej działalności obsługujemy całościowo zdarzenia gospodarcze występujące w handlu zagranicznym np. dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowe, transakcje import i eksport, różnice kursowe występujące przy sprzedaży i zakupie oraz wszelkie inne rozliczenia .Image
Obsługa wspólnot mieszkaniowych

- Prowadzenie księgi głównej, ewidencji pozaksięgowej bez względu na ilość wspólnot za jeden lokal, rozliczanie środków trwałych etc…
- W przypadku nowo powstałych wspólnot mieszkaniowych oferujemy pomoc przy wypełnianiu niezbędnych dokumentów do GUS i US , a takżę przy zakładaniu rachunku bankowego , w tym indywidualnych rachunków bankowych dla właścicieli lokali.
- W przypadku wspólnot mieszkaniowych kontynuujących swoją działalność oferujemy protokolarne przyjęcie dokumentacji finansowej od poprzedniej firmy prowadzącej ewidencję
- Prowadzimy pozaksięgową ewidencję kosztów i przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami opierając się o zasadny towarzyszące pełnej księgowości
- Przygotowujemy zawiadomienia o wysokości opłat właścicieli, noty księgowe oraz rachunki na podstawie podjętych uchwał.
- Dokonujemy rozliczeń zaliczek na media , a także zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej, fundusz remontowy oraz fundusze celowe.
- Przygotowujemy przelewy do zatwierdzenia przez Zarząd Wspólnoty.
- Sporządzamy miesięczne, kwartalne lub półroczne raporty finansowe raporty z przyjęcia dokumentacji.
- Sporządzamy raport z realizacji budżetu wspólnoty.
- Przygotowujemy dokumenty dla windykacji właścicieli lokali
- Prowadzimy dyżur telefoniczny dla właścicieli lokali.
- Jesteśmy w stałym kontakcie z Zarządami Wspólnot oraz właścicielami lokali za pośrednictwem poczty elektronicznej