rejestracja osoby w systemie ekrs:
https://ems.ms.gov.pl/start
https://ekrs.ms.gov.pl/


wyszukiwarka krs - sprawdzenie nazwy spółki :
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
sprawdzenie numeru nip w bazie VIES
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=pl
Link do rejestracji w ePUAP : https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta