Slide background

KANCELARIA KSIĘGOWO-PRAWNA

INNE

Kompleksowa obsługa i doradztwo księgowe dla firm zajmujących się handlem zagranicznym lub z zagranicznym kapitałem budujących oddziały w Polsce.
W naszej działalności obsługujemy całościowo zdarzenia gospodarcze występujące w handlu zagranicznym np. dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowe, transakcje import i eksport, różnice kursowe występujące przy sprzedaży i zakupie oraz wszelkie inne rozliczenia .

Obsługa księgowa w zakresie podatku VAT.
Prowadzimy dokumentację księgową do celów podatku VAT tj. rejestry VAT, plik JPK. W imieniu klienta możemy wystąpić o zwrot tego podatku.


Image
Obsługa wspólnot mieszkaniowych

- Prowadzenie księgi głównej, ewidencji pozaksięgowej bez względu na ilość wspólnot za jeden lokal, rozliczanie środków trwałych etc…
- W przypadku nowo powstałych wspólnot mieszkaniowych oferujemy pomoc przy wypełnianiu niezbędnych dokumentów do GUS i US , a takżę przy zakładaniu rachunku bankowego , w tym indywidualnych rachunków bankowych dla właścicieli lokali.
- W przypadku wspólnot mieszkaniowych kontynuujących swoją działalność oferujemy protokolarne przyjęcie dokumentacji finansowej od poprzedniej firmy prowadzącej ewidencję
- Prowadzimy pozaksięgową ewidencję kosztów i przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami opierając się o zasadny towarzyszące pełnej księgowości
- Przygotowujemy zawiadomienia o wysokości opłat właścicieli, noty księgowe oraz rachunki na podstawie podjętych uchwał.
- Dokonujemy rozliczeń zaliczek na media , a także zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej, fundusz remontowy oraz fundusze celowe.
- Przygotowujemy przelewy do zatwierdzenia przez Zarząd Wspólnoty.
- Sporządzamy miesięczne, kwartalne lub półroczne raporty finansowe raporty z przyjęcia dokumentacji.
- Sporządzamy raport z realizacji budżetu wspólnoty.
- Przygotowujemy dokumenty dla windykacji właścicieli lokali
- Prowadzimy dyżur telefoniczny dla właścicieli lokali.
- Jesteśmy w stałym kontakcie z Zarządami Wspólnot oraz właścicielami lokali za pośrednictwem poczty elektronicznej

Opracowywanie projektów szkoleniowych i inwestycyjnych dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unijnych wraz z kompleksową obsługą rozliczeniowo – sprawozdawczą.