Slide background

KANCELARIA KSIĘGOWO-PRAWNA

Księgowość dla Ciebie i Twojej firmy – profesjonalna obsługa księgowa

Wiemy, jak ważna dla przedsiębiorstw jest obsługa księgowa. Rozliczanie się bywa wyzwaniem dla wielu spółek. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ofertę, która zapewnia kompleksową opiekę dla wszystkich rodzajów spółek gospodarczych!

Nasi specjaliści służą pomocą w każdej dziedzinie związanej z księgowością oraz zapewniają profesjonalne doradztwo podatkowe. Powierz nam odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg handlowych, rozliczenia roczne czy też ewidencjonowanie – dobierzemy najlepsze z możliwych rozwiązania i przedstawimy Ci najkorzystniejsze rekomendacje.

Rozumiemy, że załatwianie spraw w ZUS lub Urzędzie Skarbowym często wymaga doświadczenia oraz poświęcenia znacznych ilości czasu. To właśnie dlatego zajmujemy się również reprezentacją podatnika przed organami administracji i w ramach usług regulujemy wszelkie kwestie w Twoim imieniu.

Reprezentujemy Twoje interesy.

 

Image

Usługi rachunkowe – nasza oferta

Proponujemy szeroki zakres usług rachunkowych dla firm prowadzących działalność w oparciu o różne formy rozliczeń. Nasze biuro podatkowe oferuje kompleksową obsługę każdemu podmiotowi, począwszy od prowadzenia ewidencji księgowe, poprzez rozliczenia roczne, aż po reprezentację podatnika przed urzędami. Księgowa zajmuje się wszystkimi bieżącymi zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości, natomiast doradca podatkowy udziela wskazówek co do optymalizacji płaconych składek i wskazuje obszary, w których możliwe jest uzyskanie oszczędności. Ponadto w każdej firmie możemy przeprowadzić audyt księgowy mający na celu wskazanie nieprawidłowości w obrębie ksiąg rachunkowych i wskazanie metod ich naprawy. Szczegółowy zakres obsługi księgowej znajduje się poniżej.

Prowadzenie ksiąg handlowych:

- tworzenie planu kont Firmy
- tworzenie polityki rachunkowości
- sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
- dekretacja dokumentów
- uzgadnianie kont rozrachunkowych
- zestawienie obrotów i sald
- prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- sporządzanie deklaracji podatkowych
- sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych
- reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:

- sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
- księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- sporządzanie deklaracji podatkowych
- sporządzanie zeznania rocznego
- reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej:

- sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
- zapis przychodów w ewidencji sprzedaży
- wyliczenie zobowiązania podatkowego
- prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- sporządzanie zeznania rocznego
- reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS

Usługi kadrowo-płacowe – obsługa kadr i płac

Naturalnym uzupełnieniem usług kancelarii podatkowej i doradcy podatkowego jest obsługa kadr i płac. Usługi kadrowo-płacowe świadczymy zgodnie z potrzebami klienta, każdorazowo dopasowując ich zakres do Twoich potrzeb.
Kadry:
- prowadzenie akt osobowych pracowników
- sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
- wystawianie świadectw pracy oraz aneksów
- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
- prowadzenie ewidencji badań lekarskich i szkoleń BHP
- prowadzenie ewidencji urlopowych

Płace:
- naliczenie wynagrodzeń za pracę
- przygotowanie rachunków do umów cywilnoprawnych
- naliczanie wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy
- obliczanie należnego podatku od osób fizycznych
- obliczanie składek ubezpieczeniowych
- sporządzanie miesięcznych informacji o wysokości zaliczki na podatek
- sporządzanie rocznych informacji o dochodach i zaliczkach dla pracowników

ZUS:
- zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników w systemie ZUS
- przygotowanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
- przesyłanie elektroniczne dokumentów
- prowadzenie dokumentacji pracowniczej na potrzeby ZUS
- reprezentowanie lub asysta w trakcie kontroli