Slide background

KANCELARIA KSIĘGOWO-PRAWNA

WINDYKACJE NALEŻNOŚCI

Realizowana windykacja długów to kompleksowe działania podejmowane na drodze negocjacji i postępowań polubownych, sądowych oraz egzekucyjnych zmierzające do spłaty zadłużenia. Jednak w przeciwieństwie do wielu podmiotów proponujących pomoc przy odzyskiwaniu długów – nie pobieramy zaliczek. Chcemy, aby Klienci płacili nam za efekt, czyli również za skuteczność działania. Jako profesjonalna firma windykacyjna obsługujemy wierzytelności od przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.

Image
W ramach naszych usług oferujemy:
brak opłat wstępnych – nie pobieramy opłaty za podpisanie umowy (odzyskiwanie długów rozliczane jest przez nas za efekt);
wynagrodzenie tylko za efekty – nasze wynagrodzenie pobieramy tylko gdy odzyskamy pieniądze dla naszego Klienta;
windykacja należności na koszt dłużnika – to możliwość obciążenia dłużnika kosztami usług odzyskiwania należności w efekcie czego nasz Klient uzyska darmową usługę;

Działania windykacyjne realizowane są kilku etapach:

Etap polubowny – mediacje poza sądowe; jego celem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem oraz wyegzekwowanie od niego deklaracji spłaty zobowiązania; na tym etapie przeprowadza się także negocjacje, w trakcie których ustalane są dogodne dla obu stron warunki spłaty (możliwe jest również wdrożenie postępowań zabezpieczających).

Etap postępowania sądowego - staje się koniecznością w przypadku, gdy postępowanie polubowne nie przynosi szybkich rezultatów – np. wówczas, kiedy kontakt z dłużnikiem jest całkowicie niemożliwy, bądź też kiedy dłużnik odmawia chęci współpracy. Skierowanie sprawy do sądu nie wiąże się z dodatkowym udziałem Klienta, gdyż wszelkie pisma oraz reprezentacja procesowa leży po naszej stronie.

Etap egzekucyjny – rozpoczyna się przygotowaniem wniosków egzekucyjnych. Kolejnym krokiem wykonywanym przez naszą firmę jest wspieranie działań komornika. W trakcie etapu egzekucyjnego następuje również ustalenie dodatkowych informacji, monitorowanie działań dłużnika i komornika, także poza postępowaniem egzekucyjnym.

Oczywiście realizacja każdego z wyżej wymienionych etapów przebiega w tempie oraz zakresie indywidualnie regulowanym okolicznościami danej sprawy. Jednak dysponując wiedzą, merytorycznym przygotowaniem oraz umiejętnościami nasi pracownicy są w stanie dostosować strategię działania do wszystkich aspektów sprawy.